mandag 13. februar 2012

130) Mark. 4, 26-34.


Såkorn.

Mark. 4, 26-34.


Her har vi to lignelser, om såkornet og sennepsfrøet. Det er Guds rike Jesus taler om og finner noe i verden som vi kan forstå som ligner. Det kan aldri bli en fullstendig lignelse der alle detaljer er like. Men det blir som en ramme omkring og konturer av det sanne riket. En regel for tolking av lignelser, er at de bare har ett poeng de vil belyse. Noen ganger det slik, men personlig synes jeg det ofte kan være flere ting som gir lys over Guds rike. Men vi må ikke presse noe nytt inn i en lignelse. Alt må stemme med resten av Guds ord. Det er tross alt bare en lignelse. La oss se litt på hver av dem.

A. Såkornet.

Denne lignelsen står bare hos Markus. Men her er noe i naturen som er likt i den åndelige verden. En mann kaster såkornet i jorden, står det. Dette så-arbeidet i Guds rike er forkynnelse av Guds ord. Han ser ikke frukt eller vokster med en gang. Det går natt og dag og kanskje år før noe synlig skjer. Men en rett og forstandig såmann har tålmodighet og tid til å vente.
En dag ser han at det bærer frukt. Han får lønn for sitt arbeid når han oppdager at det nytter. I mellomtiden har han bare arbeidet og ventet i tro. Det vil skje noe en dag. Det spirer og vokser. Det blir strå og aks og tilslutt fullmoden frukt. Slik må også forkynneren arbeide. Som bonden ikke ser det endelige resultatet før om høsten, må også arbeideren vente til Jesu gjenkomst og dommen før han ser all frukt.


B. Sennepsfrøet.

I v. 30 stiller Jesus selv spørsmålet: Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det andre bildet av Guds rike er sennepskornet. Det er det minste av de kornslag som var i bruk, v. 31. Det ser ikke mye ut og kan av ukyndige folk bli ringeaktet for det. Hva kan det brukes til, som er så lite? Slik kan noen spørre.
Også dette kronet blir sådd i jorden. Det store med slike såkorn er livet og spirekraften i det. Det vokser opp og blir større enn alle hagevekster, v. 32. Det er på grunn av livsspiren. Den har kraft i seg.
Det blir til et tre, står det, v. 32. Ja, treet er så stort at fuglene kan bygge reir i det og slik få treet til sitt hjem. Sennepsplanten tilhører korsblomstfamilien, og sennep brukes som krydder, men det er flere ulike slag av planten. Et slikt sennepstre kan bli ca. 4 meter høyt.
Det står her at frøet er lite, og det var så alminnelig kjent at det var en selvfølge for tilhørerne. Kontrasten blir derfor stor til treet som er resultatet. Jesus vil si at Guds rike på jord var lite og uanselig mens han vandret her. Men det var en begynnelse. Det hadde liv og kraft i seg til å vokse og utbre seg. Noen skulle finne livd og berging her.
W. Henriksen sier om dette: «Innen førti år etter Jesu død hadde evangeliet nådd ut til alle de største sentrene i den romerske verden.» Og når vi ser på misjonshistorien fram til vår tid, har voksteren vært ganske stor. Alle kontinent er nådd og mange steder alle eller nesten alle nasjoner. De som ikke ennå har hatt besøk av misjonærer eller fått en kirke i sitt land og område, kan høre evangeliet gjennom eteren alle steder. Mange har søkt ly i Guds rike gjennom tidene.

C. Mange lignelser.

Markus skriver i v. 33 at Jesus talte i mange lignelser – så mye de var i stand til å høre. Alt dette står ikke i Bibelen. Men vi skjønner at han underviste folket og ville de skulle høre om Guds rike og bygge sitt liv der.
Og i v. 34 står det at han forklarte lignelsene for dem når han var alene med dem. Det kunne være om kvelden eller på vandring fra det ene til det andre stedet. Han hadde slik omsorg for dem at han brukte hver anledning til å tale om de evige ting. Det vil han også gjøre for oss. Vi har hans siste og endelige ord i vår Bibel. La oss bruke tid til å lese og grunne på det. Når så høsten kommer, vil si se det endelige Guds rike og alle de som kom inn der. Da skal vi glede og fryde oss fullt ut.