søndag 20. mars 2011

50) Hebr. 1, 4--

Jesus er størst.
Kristus er den største. Han er større enn alle andre. Det ser vi ikke minst i dette brevet. Jesus er hovedtema både i Hebreerbrevet og hele Bibelen. Vi vet ikke hvem forfatteren er, men det må være en som er godt kjent i den kristne tro. Men leserne er trolig jødekristne, for de kjente godt ordninger og offer i den gamle pakt.

Nå settes Jesus i forhold til noe i den gamle pakt og viser tydelig at han er større. Vi må se litt på dette nå.

1. Jesus er større enn profetene i GT.
Mange profeter var Guds spesielle sendebud i den gamle pakt. De talte til folket både om frafall, omvendelse og frelse. Noe av det største de talte om var den fullbrakte frelse som skulle komme. Gud skulle sende et spesielt sendebud til jord. Han var salvet av Gud og hadde et tydelig og stort oppdrag. Han blir kalt Messias, som nettopp betyr den salvede.

Det Nye Testamente viser klart at Jesus fra Nasaret var denne Messias som oppfyller profetiene om den kommende redningsmann. Og han er større enn profeten. De talte bare om ham – noen klart og detaljert og andre mer generelt. Jesus var selve personen, som selvsagt er viktigere enn budbæreren som kom på forhånd.

Og Jesus var større i gjerning. Han gjorde renselse for våre synder og ikke bare talte om det. Han døde på et kors for sone synden, betale vår skyld og utslette skyldbrevet for alltid. Han gjorde det en gang for alle, og hans gjerning skal ikke og kan ikke gjentas. På korset ropte han et ”fullbrakt”, og det var punktum og sluttstrek for frelsesverket.

Han var også større i tale og budskap. Han kunne si til en syk: reis deg og stå opp. Og det skjedde. For Jesus hadde skaperkraften i seg og kunne gjøre det ingen andre på jorden kunne. Til syndere sa han: Dine synder er deg forlatt. Og det kan bare Gud gjøre. En profet hadde ikke en slik myndighet. Det er Gud vi har syndet mot, og bare han kan tilgi synden. Og det gjorde Jesus. Han var Gud.

2. Jesus er større enn englene.
Englene var viktige i den gamle pakt. De var med på Sinai da loven ble gitt. Ettersom jødene setter loven høyt, får også englene stor betydning. Og de var til hjelp for Guds folk. Det er mange sitat om engler i GT, og vi møter dem også i NT.

Her i hebreerbrevet blir Salmene sitert, Salme 2, 7; Salme 89, 28; Salme 97. 7; Salme 104, 4; Salme 45, 7f.; Salme 8, 4 og flere vers i Salme 102, og Salme 110 m. fl. Se mer om englene i tale om Salme 1, 14.

Vi ser at englene skal tilbe Sønnen, og da må han være den største. Og de skal være folkets tjenere og ikke deres herre som Sønnen. Jesus ble altså den største av disse, og han var enn en engel.

3. Jesus er større enn Moses, Aron og presteskapet i GT.
Alle disse personene hadde stor anseelse i Israel. De var alle innsatt av Gud selv og var tildelt store oppgaver i Guds folk. Moses var på en måte folkets offisielle leder som stod i nærkontakt med Gud. Han førte folket ut av trellelandet Egypt, gjennom hele ørkenen i 40 år helt fram til Kanaans grense. Kap. 3, 3.

Aron var den åndelige leder og var den eneste som kunne gå inn i Det aller Helligste i Tabernaklet. Han var offerpresten mer enn noen annen. Også Aron var kalt av Gud, kap. 5, 4. Men hans offer var bare foreløpig og pekte framover mot en som var større, Kristus.

Presteskapet i Israel var av Levi stamme, kap. 7. De skulle gjøre tjenesten ved Tabernaklet og hadde slik anseelse blant folket. De hadde ulik tjeneste, men alle var nødvendige for folkets beste. Jesu tjeneste og person var større enn alle disse.

4. Jesus er større en skaperverket.
Jesus var også større en Adam og hans etterkommere. Hva er et menneske, spør salmisten i Salme 8, sitert i Hebr. 2, 6f. Mennesket er den fornemste i skaperverket og står over alle andre levende skapninger som dyr og fugler. Jesus er likevel større.

Hele skaperverket er Guds verk og slik noe fint og spesielt. Men Jesus var med i skapergjerningen, Joh. 1, 3. Og Mesteren er alltid større enn selve mesterverket. Slik er det ingen som kan måle seg med Guds egen Sønn.

Hans unike stilling ser vi også ved at skaperverket skal en dag forgå, mens Sønnen er evig og vil alltid bestå. Hebr. 1, 11-12. De skal gå til grunne, sier forfatteren her. Men han er den samme og dine år tar aldri slutt. Denne tanken gjentar han i kap. 13, 8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Der er det intet punktum.

- Vi har altså en stor frelser på alle møter. Ingen kan måle seg med ham. Derfor kan vi også stole helt og fullt på hans gjerning for oss. Frelsen er like sikker som han er evig. Det skal gi oss trygghet – og kraft i tjenesten.