mandag 7. juni 2010

14) Luk. 9, 28-35. Løs den.


Luk. 9, 28-35.
Løs den.

Det er Palmesøndag, og Jesus ber om et asen til å ri inn i Jerusalem på. Den stod bundet hos eiermannen, og de måtte løse den. Men denne fole er et typisk bilde på mange mennesker i landet vårt nå. Ja, det gjelder nok til alle tider. La oss stanse litt ved den, og hvordan det gikk den.

Først står det at folen var bundet. Han stod ved veien eller gaten der i byen og bundet til en stolpe. Det var eiermannen som hadde bundet den.

Når står det mange mennesker ved livets landevei der mange ferdes. Mange er bundet. Sjelen er borte fra Gud. De lever i synd og åndelig trelldom er bundet. Hvor gjerne de ville bli fri, men en annen har bundet dem fast. Det er djevelen.

Noen er bundet i sin synd. Det begynte i grunnen så fint og uskyldig, men synden bant dem fastere og fastere. Og nå sitter de i syndens garn. Det gjelder kanskje deg også. Som en edderkopp har fanget sitt bytte, har Satan deg i sin makt. Synden har en forunderlig makt til å binde mennesker. Synden er fin og tillokkende i begynnelsen. Og så leker du med synden og synes det er moro. Men før du selv aner, leker synden med deg. Da er det ikke lenger moro!

Andre er bundet av kamerater, venner og sitt eget hjem. Jeg tror nok mange virkelig lengter etter fred og frihet, men er bundet her. Det koster for mye. Og ofte er de så bundet at de ikke makter å komme.

Det er det uhyggelige med synden at vi greier ikke selv å løse oss. Det er like umulig, ja verre, for et syndig menneske å løse seg selv, enn det er for asenet å løse sitt band for å bli fri. – Her taler vi selvsagt om de ytre synder og ikke syndens natur som ingen kan løse seg fra,

Bibelen sier at vi er døde i våre synder. Ef. 2, 1. Og hvor umulig er det ikke for en død person å gjøre noe. Kan du sette en død mann til noe arbeid? Nei, det er umulig. Slik er det med oss. Det er vår stilling uten Gud. Og da er vi uten håp på alle måter.

- Da er det at Jesus gir befaling om at denne folen skulle løses. Og han gjør det i grunnen selv ved sine tjenere. ”Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” Joh. 8, 36. Vi synes kanskje at mange andre ting kunne hjelpe oss. Men bare Jesus kan løse oss og gjøre oss åndelig fri.

Og han gjør det på en bestemt måte til alle tider. Det er ved hjelp av sannheten. ”Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.” Joh. 8, 32. Han vil at alle skal komme til erkjennelse av sannheten. Hvorfor? For han vet at det er bare det som kan frigjøre. Og Sannheten har en forunderlig makt til å sette sjelene fri. Så lenge det finnes urenhet og synden blir godkjent i oss, er det også trelldom.

Gud vil egentlig vise oss to sider av sannheten. Først må han fortelle oss hvordan vi selv er. Sannheten er at vi er syndere både av fødsel og i tanker gjerninger og ord. Og den sannheten er tung å fordøye. Den smaker oss ikke. Dernest viser han oss sannheten om Jesus: Han er den eneste frelser i hele verden. Mange mennesker ser ikke det.

Et annet bibelord sier at Guds ord er sannhet, Joh. 17, 17. Da blir det klarere. Det middel han har bestemt til å gjøre folket fri, er Guds ord. Og det ser vi ofte. Noen var i nød for sin sjel. Da fikk de et ord fra Guds bok, og det løste fullstendig. Og Ordet kan gjøre det, det er et evig ord. Det er det samme i dag som i går, og blir alltid det samme.

Kjære deg! Har Ordet fått løse deg ut, eller treller du enda i ditt eget strev med å bli et Guds barn? La Kristus slippe til med sannheten.

- Før den til meg, sa Jesus. Og det er befalingen til oss også. Vi må gå til Jesus. Ikke til en kirke eller en organisasjon eller til personer. Nei, det er bare trelldom. Vi må komme til Jesus med synden og alle bånd som binder. Da kan den bundne bli løst.

Så gikk de avstad, og de fant det slik som Jesus hadde sagt det skulle være. Og det er erfaringen for alle som tror. Det blir alltid nøyaktig slik han vil. Vi synger med fritt mot og helt rett: ”Ja, jeg har prøvet å tro på Jesus, og jeg har funnet at det går an.”

Men da de kom til folen og skulle løse den, hendte noe som ofte gjentar seg. Eiermannen kom og ville ikke slippe folen sin. Og det er bestandig noen som vil hindre oss, enten det er selve Djevelen eller venner og familie. Noen gir straks opp.

Men Jesus sa de skulle svare noe bestemt: Herren har bruk for den. Jesus vil løse oss alle fordi han vil eie oss og ta oss inn i sin himmel. I mellomtiden vil han gjerne bruke oss som sine vitner og tjenere på jord. Noen går hele livet i syndens tjeneste, men blir reddet i siste øyeblikk – slik den ene røveren på korset ble det. Hva har skjedd da? Jo, de fikk ikke bruke noe av livet i Guds tjeneste. Hele livet var til fånyttes sett fra denne synsvinkelen. Tenk om Gud fikk tak i mange mennesker mens de ennå hadde tid til å være et vitne for Ham!

Det står så fint her: Og de førte den til Jesus. Det ønsker også vi i dag. Vi ville gjerne få ta noen ved hånden og lede dem til Frelseren. Hana kan løse deg og frigjøre og frelse. Derfor har vi frimodighet til å si til alle: Kom til Jesus, mens det er dag. Vil du følge med?

Her er han som kan løse
hver syndebunden trell.
Her er han som kan øse
trøst i hver bange sjel.
.