torsdag 21. april 2011

57) Hebr. 6, 17-20.


To urokkelige ting.

Hebr. 6, 17-20.

Dette er noen fine og sterke ord. Gud vil hjelpe oss, slik at vi når fram til himmelen. Og han har gjort alt ferdig for oss i Jesus Kristus.

Som forsikring har han gitt os to ”urokkelige ting”, eller uforanderlige ting. De viser hvor sikker frelsen er, og at den ikke kan eller skal forandres. De utelukker at Gud kan lyve.

Det ene er Guds løfte. Han har sagt det ofte: Jeg vil frelse syndere. Joh. 6, 37 er klart: Den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut.

Selve Jesu navn er et løfte, for det betyr som kjent: Herren frelser. Slik er det. Der han kommer til og får rom i hjerte og liv, der gjelder løftet. Vi ser det over alt i Bibelen. Jesus tok seg av en toller og en syndig kvinne, barn og fiskere og hvem det var: De var velkommen hos ham.

Det andre er Guds ed. Gud gjorde en ed og sverget. Løftet ble bekreftet ved en ed. Dette skulle være en sterk trøst, står det. Og en ed er noe av den sterkeste bekreftelse som finnes. Derfor er Bibelen så forsiktig med eden. Vi skal ikke sverge, for vi kan egentlig aldri holde ord i noen saker. Derfor er det bare for retten vi gjør det.

Herren har selv sverget på at Sønnen er prest til evig tid, Salme 110, 4. Det står nettopp i en messiansk salme, en profeti om Jesus. Han skal være offerprest og bære våre synder. Og det er gyldig til evig tid, står det. Et slikt løfte og ed kan Gud ikke bryte. Da ville han ikke være Gud.

Bibelen vil vise oss hvor fast og uforanderlig frelsen er i alle deler, for selve Guds ord er urokkelig. Og syndere må ha en slik sterk og fast trøst. Slik er det også, for Sønnen betalte for all synd med sitt blod!

Derfor har vi også et levende håp. Peter skriver om det i 1. Pet. 1, 3. Og i vår tekst står det også klart: Vi som tror på Jesus, har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss, v. 18. Vår tilflukt og redning er Jesus, og håpet er himmelen.

Guds himmel er ikke bare en tanke eller mening vi har for å trøste oss med i tunge tider. Den er reell, fast og sikker for Gud står bak. Han har forsikret oss om det ved løfte og ed at alt Gud har av makt og myndighet skal lede oss fram på himmelveien. Det er et anker for sjelen som holder oss fast, v. 19.

Spørsmålet er: Har vi tatt imot det? Har Jesus fått gripe oss og tatt oss ut av synden og håpløsheten og inn i et nytt håp. Troen på Jesus er veien.